20 grudnia 2010

Etatyzm i anarchizm - szkic

Pozwolę sobie na wstęp do wstępu do klasyfikacji doktryn politycznych.

Pozwolę sobie na więcej przyjmując za główne kryterium podziału stosunek tychże do ["istnienia"] państwa lub rządu.
Tak więc naprzód nasuwają się dwa, skrajnie odmienne bieguny: etatyzm i anarchizm[1].
Do pierwszego KIERUNKU można by zaliczyć takiej grupy czy też "gatunki": komunizm, socjalizm, konserwatyzm, liberalizm etc. Schodząc szczegółowiej można by wyróżnić w każdej z tych grup inne podgrupy, np. z komunizmie: stalinizm, leninizm, trockizm; w liberalizmie: socliberalizm, konliberalizm, liberalizm klasyczny etc.
Do drugiego zaś będą należały - zasadniczo - te same nazwy, czyli komunizm, socjalizm czy libertarianizm, choć będą one już antyrządowe, tzn. anarchistyczne. A zatem w ramach anarchistycznego komunizmu: bakuninizm etc. etc.
Problemem może okazać się jednoznaczne umiejscowienie minarchizmu (w ramach samego tylko libertarianizmu), lecz to nie musi koniecznie być powodem, dla którego powinniśmy obalać całą moja propozycję.


[1]Od Greckiego "an arche" - brak, absencja władzy, scentralizowanego aparatu agresji czy przemocy (interpretacja Stefana Molyneuxa).

Brak komentarzy: